4XF54T5 Highbay 120/277V

4XF54T5 Highbay 120/277V